header-pic

Välkommen till Förskolan Nallarna

Nallarnas pedagogiska vision

När barnen börjar i förskoleklass ska de ha fått bästa möjliga grundförutsättningar för att känna, JAG VILL, JAG KAN, JAG ÄR BRA SOM JAG ÄR!

Nallarna är en förskola med mål att stödja barnen i deras utveckling och lärande. En förskola där barnens nyfikenhet och intressen styr innehållet i den dagliga verksamheten utifrån gällande styrdokument såsom förskolans läroplan och barnkonventionen. Vi använder både ute och innemiljön som lärandemiljö där vi som pedagoger tillsammans med barnen är medupptäckare och medforskare.

 

 

startbild

Förskolan Nallarna startade hösten 1992 vid Gunnilse Skola. Då hade förskolan 15 barn på en avdelning. Hösten 2002 flyttade vi till nybyggda, fräscha lokaler uppe på Gunnilse Ås och ökade samtidigt ut verksamheten till två avdelningar, Koalan och Pandan, med totalt 36 barn. Här har vi en stor utegård till barnen samt en härlig trollskog alldeles utanför knutarna. Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ utan vare sig religiös eller politisk inriktning. Även om föräldrarna är starkt engagerade i verksamheten så är det ändå personalen som tar det stora ansvaret. Förskolan är naturligtvis medlem i FSO (Fristående förskolors Samverkans Organisation).

Vila på förskolan

Alla barnen har behov av att vila under dagen. De barn som inte sover har en lugn vila i ca 30 minuter och lyssnar på en saga. Barnen på Nallarna som sover vilar i sina egna vagnar. Genom att sova ute i sina egna vagnar får barnen en trygg sovstund samt frisk luft, vilket motverkar och begränsar smittspridning och barnen är friskare.

Avgifter

Ekonomin i föreningen bygger i första hand på bidrag från kommunen. Medlemmarna betalar dessutom en månadsavgift varje månad utom juli månad. Avgiften ska betalas i förskott. Avgiften är densamma oavsett hur lång tid barnet är på förskolan. Föräldrarnas inkomst påverkar inte heller avgiften.
Medlemmarna ska betala en årsavgift i januari varje år. Nya medlemmar betalar årsavgiften i samband med inskolningen.
Nya medlemmar betalar en insatsavgift i samband med inskolningen för att få bli medlemmar i föreningen. Denna avgift fås inte tillbaka vid utträde ur föreningen.

  • Månadsavgift Barn 1-2 år: 800 kr
  • Månadsavgift Barn 3-5 år: 600 kr (from augusti det året barnet fyller tre år)
  • Månadsavgift syskon 1: 450 kr
  • Månadsavgift syskon 2: 400 kr
  • Årsavgift: 200 kr
  • Inträdesavgift: 100 kr (per familj)

Om du tycker att vår förskola låter intressant för ditt barn, så är du välkommen att göra en intresseanmälan eller höra av dig till oss för ett besök.

Är du intresserad av att vikariera hos oss är du välkommen att höra av dig till förskolechefen.

Kontaktuppgifter:

Föräldrakooperativet Gunnilse ek. för.
Förskolan Nallarna
Vippärtsvägen 28
424 56 Gunnilse

Förskolechef: Magnus Nyman tel: 0722022285  Mail: forskolechef@forskolannallarna.se

Koalan: 031-94 30 72
Pandan: 031-94 30 77
Kök och Kontor: 031-94 30 78

COPYRIGHT © 2014 | ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE FÖRÄLDRAKOOPERATIVET GUNNILSE EK. FÖRENING | PRODUCERAD AV MIXDESIGN