header-pic

Personal

Personalen på förskolan Nallarna består utav en förskolechef/förskollärare, två förskollärare, fyra barnskötare, tv extraresurser samt en kokerska.

Personalen arbetar i tre olika skift över dagen

6:30- 13:30 ”tidig”

7:30- 16:00 ”mellan”

9:15- 17:00 ”sen”

Vi eftersträvar att ha kompetent och engagerad personal kombinerat med låg personalomsättning. Personalen får fritt utforma planeringen av aktiviteter utifrån läroplanens  mål och riktlinjer samt verksamhetens mål. Verksamhetens riktlinjer redovisas sedan för föräldrarna i föreningen. Föräldrarna är välkommen att komma med idéer och synpunkter men ansvaret i den dagliga verksamheten ligger hos förskolechefen och pedagogerna.

Personalens uppdrag är:

– att lägga grunden för det livslånga lärandet, där målet är att verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Personalen skall också anpassa verksamheten för alla barnens behov där barnens intressen och kreativitet skall styra innehållet i den dagliga verksamheten.

No images found.

 

 

COPYRIGHT © 2018 | ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE FÖRÄLDRAKOOPERATIVET GUNNILSE EK. FÖRENING | Levererad av MIXDESIGN